twitter


VISI


Pusat Sumber Sekolah sebagai destinasi atau pusat mencari dan menimba ilmu pengetahuan untuk mencapai kecemerlangan diri bagi setiap warga Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sendayan.MISI

Untuk merealisasikan visi Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sendayan, maka adalah perlu memastikan misi di bawah terlaksana dengan jayanya:

  • AKADEMIK
Menghasilkan insan yang berilmu pengetahuan dan cemerlang dalam aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum
  • FIZIKAL
Memastikan suasana Pusat Sumber Sekolah berada dalam keselesaan, tenteram dan penuh dengan keharmonian
  • SAHSIAH
Meningkatkan keperibadian dan sahsiah yang terpuji di kalangan pelajar dan guru
  • PENGURUSAN
Memastikan pengurusan Pusat Sumber Sekolah efisien, cekap dan bersistematik.
  • KOMUNITI
Mewujudkan hubungan yang erat di kalangan warga SMK Seri Sendayan